Obowiązek informacyjny

Dietetyk Ksenia Nowak,
ul. Morelowa 32, 30-222 Kraków. NIP 6821694047

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ksenia Nowak, ul. Morelowa 32, 30- 222 Kraków. NIP 6821694047. Dane kontaktowe kontakt@kierunekzmian.pl, tel. 784 969 999. Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją usług medycznych z zakresu dietetyki oraz komunikacji za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej w celu przekazywania informacji dotyczących planowania wizyt jak również informacji o działalności firmy Ksenia Nowak, ul. Morelowa 32, 30-222 Kraków. NIP 6821694047.

1. Przedstawicielem administratora jest właściciel firmy: Ksenia Nowak, tel. 784 969 999, NIP 6821694047, mail kontakt@kierunekzmian.pl
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług medycznych z zakresu dietetyki, treningu personalnego oraz komunikacji za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej w celu przekazywania informacji dotyczących planowania wizyt jak również informacji o działalności firmy Ksenia Nowak na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO*

3.         Dane osobowe przechowywane są przez okres 4 lat od momentu ostatniej wizyty.

4.         Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych jest jednoznaczne z
brakiem zgody na ich przetwarzanie i w określonych przypadkach może uniemożliwić wykonanie usługi przez Ksenia Nowak, tel. 784 969 999, NIP 6821694047.

5.         Twoje dane nie mogą być przekazywane innym przedmiotom bez Twojej zgody.

6.         Jako administrator Twoich danych osobowych, zapewniam Ci dostęp do Twoich danych osobowych, możliwość ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem. Informuję także, że przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

7.         Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8.         Administrator nie zamierza przekazywać danych poza terem Unii Europejskiej lub organizacjom międzynarodowym.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Oświadczam, iż korzystając z usług gabinetu dietetycznego Ksenia Nowak, ul. Morelowa 32, 30-222 Kraków. NIP 6821694047, zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO*, wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych, w tym dotyczących aktualnego stanu zdrowia i historii chorób, przez Ksenia Nowak, ul. Morelowa 32, 30-222 Kraków NIP 6821694047 w celu realizacji usług przez firmę Ksenia Nowak, ul. Morelowa 32, 30-222 Kraków NIP 6821694047, komunikacji za pośrednictwem telefonii komórkowej oraz poczty elektronicznej w celu przekazywania informacji dotyczących planowania wizyt oraz przebiegu współpracy a także świadczenia usług z zakresu:

· Poradnictwa żywieniowego wraz z wykonaniem analizy składu ciała

· Wdrożenia postępowania żywieniowego
·
Treningu personalnego

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO tj. przysługuje jej możliwość wycofania w dowolnym czasie. Zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o celu zbierania danych osobowych przez Ksenia Nowak, ul. Morelowa 32, 30-222 Kraków. NIP 6821694047, dobrowolności ich podania, prawie wglądu i możliwości poprawienia oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom bez mojej zgody.